25-10-2004

Væleydnað norðurlendsk ráðstevna

Landsstýrismaðurin í mentamálum Jógvan á Lakjuni setti
ráðstevnuna, sum varð hildin á norðurlendskum máli.
Røðan sæst niðanfyri.
Kære deltagere til denne konference angående musikskoler og forhold angående musikundervisning i Norden !
Jeg ønsker at byde jer alle hjertelig velkommen her i Nordens Hus, - og vores tilrejsende nordiske venner ønsker jeg samtidig velkommen til Færøerne.
I programmet for de to dage ser vi at man har valgt at sætte fokus på emner, der skal belyse både faglige og strukturelle aspekter fra de forskellige nordiske lande.
Foredragene omhandler mange forskellige emner, musik- og kulturskolearbejde, fagforeningsabejde, kombinationsansættelser i musikskole, folkeskole og gymnasium, elevbetaling, undervisning i nyere musik, sangen i folkeskolen - samt færøske musikskoleforhold.
Foredragsholdere er nøglepersoner i de respektive lande og vi har derfor forventninger om en enestående mulighed for at høre hvilke erfaringer man har gjort sig i de forskellige lande.
I forlængelse af foredragene er der afsat tid til diskussion, og vi håber at spørgelysten bliver stor, så man kan få belyst emnerne og sætte dem i perspektiv - i forhold til eget land.
Selv om landenes størrelsesforhold er så vidt forskellige fra hinanden, så er de begreber vi her opererer med generelle og universelle. Det handler om værdier, opvækst og kvalificeret undervisning.
Musikskolen på Færøerne har især i de senere år oplevet stor velvilje fra politisk side og en bred opbakningen fra befolkningen.
Den voksende interesse blandt folk skyldes delvis at musikskolen er gjort mere synlig i nærsamfundet, men også at man har indtryk af at den fungerer og at den giver kompetent undervisning.
Dette til trods bliver Musikskoleloven i øjeblikket revideret og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny lov – som så skal lægges frem i Lagtinget.
I arbejdsgruppen, der skal revidere loven er alle implicerede parter repræsentæret, Undervisningsministeriet, de to kommune-sammenslutninger, musiklærerfagforbundet - samt landstyrets musikskoleleder, som er formand for arbejdsudvalget.
Som minister med ansvar for området, er det naturligvis i min interesse at musikskoleområdet får den ansvarlige politiske behandling som er nødvendig.
Det har stor betydning at disse værdier fortsat får gode vækstbetingelser. Den fremtidige struktur indenfor musikskoleområdet må indrettes således at den også er bæredygtig.
Mig bekendt går udvilklingen i vore nabolande, i lovmæssig henseende således, at det bliver obligatorisk for kommuner at opretholde en musikskole.
Dette og mange andre spørgsmål vil uden tvivl blive diskuteret på konferencen, og jeg skal ikke komme med noget politisk svar – her på forhånd.
Det er glædeligt at man på musikkens område har indgået et samarbejde mellem folkeskolens sanglærerforening og musikskolens lærerforening.
Jeg vil takke Føroya Musikklærarafelag og sanglærerforeningen for dette initiativ, og ønsker jer god arbejdslyst
- og åbner med disse ord denne nordiske konference om musikundervisning.